خانم مهندس حسن زاده

خانم حسن زاده دارای مدرک مهندسی برق گرایش الکترونیک بوده و در زمینه مشاوره تخصصی در مجموعه کویر مشغول به فعالیت هستند.