خانم مهندس فلاح

خانم فلاح دارای مدرک کارشناسی برق گرایش الکترونیک و ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریکی می باشند و در زمینه مشاوره تخصصی در مجموعه کویر مشغول به فعالیت هستند.